SERVICE

บริการของเรา มีหลากหลาย ดังนี้
บริการจด Trade Mark และเอกสารในจีน
จดประเภท 3,35 และ Copy right ตราสินค้า ฯลฯ
ลงขายใน Taobao ของ CHOB
สำหรับสินค้า 1-2 sku และ ต้องการลองขายในงบ เริ่มต้น 10,000 บาท
Powered by MakeWebEasy.com